Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
24.48 MB
2020-04-24 14:18:12
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
579
1177
Rövid leírás | Teljes leírás (477.65 KB)

Zalavármegye 1922 102-114. szám december

Zalavármegye
Politikai napilap. Zalaegerszeg.
1922 [ápr. 10 - 1932. dec. 31.]
Megj. [hetenként háromszor, 1925]: hetenként hatszor.
Szerk. 1924: Kakas Ágoston, 1925. okt. 2.: Herboly Ferenc, 1930: Kakas Ágoston, 1932. 146. sz.: Sylvester Péter János.
K. Zalavármegye Lapkiadó Társaság.
Ny. Tahy Rozália utóda Kakas Ágoston. - 2 r.


A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:


y
I óvfolyafc.
Z.itoetierszsfl, 1923 december 1 Péntek
Ara ( korona.
102 szám.
Felelős szerkesztő: N. SZABÓ GYULA. Szerkesztő: HÜÜN GYULA.
^ABSJDá\'.BI f.S POUTIKA LAP EBIUELBMK flBTERKÉST BAROSáZOH. El61ix«t«s \' t»m 180 F-. Cryes si^m 6 R
Szerkesztőség Kisíaludy-n. 8. Telelőn 162 sz. Kiadóhivatal S^écheuyi-tér 5. Telefon 131 sz.
Meghosszabbítják & vagyonv#K ság kedvezményes befizetéséi
— A közigazgatás reformja. —
Budapest, nov. 30. Kállay pénzügyminiszter a kővetkezőket mondotta ak. egyik fővárosi lap munkatársának:
Azt látom, hogy a vagyonváltság befizetésénél, amennyiben a határidő meg\' nem bosszabbíttatifc, Igen nagy torlódás lenne november utolsó napjaiban és sokan önhibájukon kívül elesnének a törvényben biztosított kedvezménytől. Ezért az összes bankigazgatók javaslata alapján kilátásba helyeztem azt, hogy
a 100 ezer kpronán aluli váltságkötelesek részére a befizetési hatar-időt dec. végéig meghosszabbítom,
olyképpen, ho]gy a december végéig történő fizetés ugyanazt a kedvezményt adja meg a fizetőnek, amelyet eredetileg a november végéig való fizetés esetére biztosított a törvény.
— Ennélfogva a 100 ezer koronán aluli váltságkötelesek december végéig 80 százalékkal tehetnek majd eleget váltságkötelezettségQknek. Vonatkozik ez nemcsak a városi beitelkekre és házhelyekre, hanem minden más ingatlan vagyonváltságra is.
A 100 ezer koronán felüli váltságkötelesekre nézve úgyis december 31. a határidő. Ezekre- nézve^ír meghosszabbításra nincs szükség, kivéve áz erdőbirtokokat, amelyeknél, tekintettet a kiszámítás komplikált voltára, előreláthatólag szükségessé fog válni a határidőnek decemberen tul való meghosszabbítása is. Erre nézve még tár*, gyalni fogok az érdekeltségek képviselőivel.
Rakovszky Iván belügyminiszter a következőket mondotta:
— Az 1921. év augusztusi politikai atmoszféra nem volt kedvező a közigazgatási reform keresztülvitelére. Lényegesen más volt ezután a helyzet. A király-puccs előtt állottunk. Bár azt hittük, nogy a királykérdés is rövid átmeneti időn belül rendeződik, most azonban legnagyobb sajnálatunkra is bele kell nyugodnunk, hogy
a királykérdéshez még hosszú ideig nem nyulhatunk hozzá, és lehetetlenség, hogy a nemzet égető refb^mja, a közigazgatási reform kérdése ugyanilyen hosszú időre elhalasztódlék. Különbed is a régi nemzetgyűlés összetétele seto volt olyan, mely a közigazgatási Teform politikai jelszavaktól mentes megalkotását biztosíthatta volna, mig a mai nemzetgyűlés komoly munkára hajlandó kompakt többsége remélni engedi, nogy olyan közigazgatási reformot alkos- \\ fiunk, mely az országra nézve előnyös lesz.
A zalaszentgróti m. kir. Gyümöicsipari telepen.
• Zalaszentgtól, nov. 30. A világhírű finánc-zseni Wckerle Sándor eszméit a mai kormány kezdi megvalósítani. Wckerle még 191<)-ban KOzpontí szeszfőzdéket állított fel fontos közgazdasági okokból. Felállítottak aljkor mintegy 37-el. Sajnos, ezek nagy része. még meg-száll.is alatt van A zalaszcntgróti szeszfőzde is akkor kapta 5 éves koncesszióját, ami most lárt le. Az állam a lejárt koncessziót nem hosszabította meg, hanem megváltotta azt tulajdonosától ^Hamburger családtól. Egyj éven belül azonban az állam egy tetjescrTTÍj üzemet akar Zalaszent^róton építeni.
Felkerestük a zalaszeutgróti szeszfőzdét, amety ma már az állam kezelésébe...