Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
22.79 MB
2020-05-06 14:09:58
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
496
1172
Rövid leírás | Teljes leírás (450.59 KB)

Zalavármegye 1923. 051-063. szám május

Zalavármegye
Politikai napilap. Zalaegerszeg.
1922 [ápr. 10 - 1932. dec. 31.]
Megj. [hetenként háromszor, 1925]: hetenként hatszor.
Szerk. 1924: Kakas Ágoston, 1925. okt. 2.: Herboly Ferenc, 1930: Kakas Ágoston, 1932. 146. sz.: Sylvester Péter János.
K. Zalavármegye Lapkiadó Társaság.
Ny. Tahy Rozália utóda Kakas Ágoston. - 2 r.


A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

Ii, évleljraa.
ZALÁ
Salaeqergzeq, 1923 málna 2. Szertja.
Ara 20 koron«.
"• \\ 51. szán.
A MAGYAR NEMZETI SZÖVETSÉG HIVATALOS LAPJA.
Felelős szerkesztő: N. SZABÓ GYULA. Szerkesztő: HUHN GYULA.
TASSÁBA!!! ¿8 POLITIKAI LAP munCLKIIK HETEIKÉIT KABOHSZOB. Uttlutés > \'* évr* 799 I. Ityes aüa 29 K
Szerkesztőség Kislaiudy-u. 8. Telelőn 162 sz. Riadóhivatal Széchenyi-tér 5. Teleion 131 si
„Hiszek egy Uteobfn. hlrak egy hazában Hiszek egy Uteol ófflk igazságban, fM"
Hlm* Mt^mn^C feltámadásában \' v
Hová?
Csonka-Magyarország fogalmával szinte elválaszthatatlanul összefüggő kérdéssel, a tisztviselői munka leértékelésével s a békében is csak cifra nyomorúságban élő tisztviselő társadalom ijesztő képet nyujtő nyomorával kell foglalkoznunk. Rideg közönnyel nem térhet napirendre a társadalom egyetlen osztálya sem e kérdés felett. Addig kell bolygatnunk ezt a nyitott sebet, még orvosságára rátalálunk. Nem szabad a kuruz§!ás felszínes orvolásával beérnünk, mert olyan kelevényt nevelhetünk a felszínesen heggesztelt sebből, amelynek meg-fakadása az egész szervezet épségét és életét veszélyeztetheti. A hozzáértés és jóakarat minden erejével kell tisztogatnunk, gyógyítgatnunk ezt a «ebet, egészen — az egészséges gyógyulásig. Nem szabad türelmet vesztve feledni a kérdés sorsdöntő fontosságát. Nem szabad szem elől téveszteni, hogy a tisztviselő osztály a nemzet és a nép szinejavából tevődik, zászlóvivője a kulturának, biztosítéka a rendnek és haladásnak és a civilizáció magasabb letéteményese; melynek lezüllése és kipusztulása sirató estéje lenne a nemzet bukásának és temetésének.
Hogy nép és állam vezetőszerepet betöltő intelligencia nélkül meg nem állhal, azt a történelem igazolja és nincs adat arra,, hogy. az emberiség őskorától kezdve létezett volna nép, amelynek magasabb szellemi képességekkel felszerelt osztálya ne lett volna, amely a nála alacsonyabb szellemi színvonalú tömegek irányítását, szervezését és fegyelmezését kezében tartotta; avagy a nyers erő, vagy anyagi hatalom jogán uralkodók parancsai szerint ne cselekedte volna ugyanezt.
Elvétve létezett és létezik államélet, amelyben az anyagi javak megoszlása terén teljes egyenlőség uralkodik, de a szedetni javak terén ez lehetetlen és a fenti berendezések mellett is szükséges az irányítás, fegyelmezés, a hatalom egyedül igazolt jogának és kötelességének, az értelmiség kezébe való meghagyása.
Az irányításnak és fegyelmezésnek ezen kötelességét az intellektuális osztályok azonban csak ugy tölthetik be célravezetően, ha kötelességteljesítés közben legalább az a rettegés nem bénítja meg agyukat, hogy mit esznek holnap családjukkal, miből ruházkodnak és ha jönnek a hideg napok, mivel melegítik családi tűzhelyüket
Szóval — nem az élet — a létezés ezen alapfeltételei nélkül az intellektuális osztályok nem tölthetik be vezető, szervező és ¡rányitó hivatásukat. De el is pusztulnak, mert a létezés alapfeltételei nélkül megszűnik a létezés lehetősége is.
Amig azonban eljutunk idáig, néhány — minden szempontból nagyon keserű — golgota» stáción kell áthaladnunk. Az első lépés, amikor
a nyomor bénító gyötrelme megöli az ambíciót. Az éhség rossz tanácsadó. A békében kiváló tisztviselő agyába is befészkeli magát a gondolat, hogy érdemes-e józan, pontos, lelkiismeretes tisztviselőnek lenni, amikor a jutalom mindenkép a legfene...