Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
21.07 MB
2020-05-15 14:45:30
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
599
1148
Rövid leírás | Teljes leírás (444.61 KB)

Zalavármegye 1923. 102-113. szám szeptember

Zalavármegye
Politikai napilap. Zalaegerszeg.
1922 [ápr. 10 - 1932. dec. 31.]
Megj. [hetenként háromszor, 1925]: hetenként hatszor.
Szerk. 1924: Kakas Ágoston, 1925. okt. 2.: Herboly Ferenc, 1930: Kakas Ágoston, 1932. 146. sz.: Sylvester Péter János.
K. Zalavármegye Lapkiadó Társaság.
Ny. Tahy Rozália utóda Kakas Ágoston. - 2 r.


A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:II évfolyum.
Zalaegers^g, 1923 szeptember 2 Vasarnap.
Ara 100 korona.
102 szám
Felelős szerkesztő: N. SZABÓ GYULA
TÁRSADALMI ÉS POLITIKAI LAP.
SÜttlELEHIK BBTEJIKCWT HABOSKOR. EloHietes 1 hónapra 1000 kor.. negyedem 3000 kot
Sierkeitlóiéi éa kiadóhivatal:
Szécheuyi-ter 5. szám, Teleion 131. szán.
..Minek tg> Utenben, tmzek egy hatéban
Hiuek cey (»teoi örök Igazíágban,
Viltick Magyarország fdtimadáiiban A meg,". /
~ 7 .....
Görög-olasz konfliktus.
PiliUkal gyilkosáig az albán határon. Olaaxoratíg oltl* ■átnma. Oörögoraiag mtgaliióknak tartja a (eltételeket.
Mint ismeretes, az albán határmegállapitó bizottság olasz küldöttségének tagjait, Telini tábornokot, Scorti őrnagyot és Coregi hadnagyot a Janina és Saint-Guarata közötti uton ismeretlen emberek meggyilkolták. Megölték ti soffórt is. A kormány haladéktalanul kifejezte részvétét az olasz követnek.
Mint azt hivatalosan megállapították, a gyilkosság görög területen történt. A görög kormány . értesítette az athéni olasz követet, hogy katonaságot küldött ki a gyilkosok kézrekerítésére.
Róma, aug. 29. Az olasz kormány Mantegna athéni olasz követet megbízta azzal, hogy Görögországnak a következő jegyzéket nyújtsa át: Görögország a legmesszebbmenő sajnálatát fejezi ki az eseményeken az olasz kormánnyal szemben. Ezt a lépést a legfelsőbb görög katonai hatóság tartozik az athéni olasz követségen megtenni. ...
Ünnepies gyászistentiszteletet a lemészárolt olaszok részére, amelyet az athéni katholikus székesegyházban fognak megtartani és melyen á görög kormány összes tagjainak jelen kell lenni.
A görög flotta a pireuszi kikötőben egy olasz tengeri hadosztály előtt, melyet külön e célból küldenek oda, tisztelegni fog az olasz lobogó felhúzásakor. A görög hajóknak huszonegy ágyúlövést kell leadniok és az egész idő alatt saját árbócaíkon az olasz zászlót kell viselniök.
A görög hatóságoknak a helyszínen a legszigorúbb vizsgálatot kell inditaniok, amelyen az athéni olasz királyi katonai attasé, Perrone ezredes is részt fog venni, akinek személyes biztonságát a görög kormány garantálja. Ezt a vizsgálatot c feltételek elfogadásától számitott öt napon belül be kell fejezni. A vétkeseket halállal kell büntetni. E jegyzék átadásától számitott öt napon belül a görög kormány 50 millió lirát fizet kártalanításként az olasz kormánynak.
A meggyilkolt olasz katonatisztek holttesteinek a hajóra való szállítása pillanatában, amely J^revcsa kikötőben fog végbemenni, »katonai tisztelgést kell adni. v
Az olasz kotmány azt követeli, hogy Görög-. ország a legrövidebb időn belül válaszoljon erre a jegyzékre.
Athén, szept. /. A görög válaszjegyzéket tegnap este adták\' át az olasz követségnek. A jegyzék kijelenti, hogy a görög kormány az olasz szóbeli jegyzéknek azt a megállapítását, mely szerint Olaszország súlyos megsértéséért a görög kormány felelős, igazságtalannak tartja. A • szóbeli jegyzék 4-5-6 pontok feltételeit lehetetlen elfogadni. Mivel azonban a gyalázatos merénylet görög területen történt, a görög kormány kész a következőkre:
1. A görög kormány hajlandó a történtek felett sajnálatát az olasz Kormánynak kifejezni.
E célból az athéni térparanosnoksag meg fogja lát/jgatni az olasz követséget.
2. A görög kormány a merénylet áldozataiért az athéni kath...