Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
22.58 MB
2020-05-26 14:21:52
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
595
1332
Rövid leírás | Teljes leírás (492.05 KB)

Zalavármegye 1924. 051-063. szám május

Zalavármegye
Politikai napilap. Zalaegerszeg.
1922 [ápr. 10 - 1932. dec. 31.]
Megj. [hetenként háromszor, 1925]: hetenként hatszor.
Szerk. 1924: Kakas Ágoston, 1925. okt. 2.: Herboly Ferenc, 1930: Kakas Ágoston, 1932. 146. sz.: Sylvester Péter János.
K. Zalavármegye Lapkiadó Társaság.
Ny. Tahy Rozália utóda Kakas Ágoston. - 2 r.


A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

Ill éTtolyaa.
Zalaegerszeg, 1924 má)us 2. Péntek:
Ara 600 korona.
51. száa.
"C
IK8IELBHI IBTKIKÍRT BAB018Z0B. UAümU« 1 kéaapra 7000 kor., »enrtttt« 31000 kor.
TÁRSADALMI ÉS ÍOLITIKAI LAP. SierkenU: BŐBB 0TÜL1
Swrketxtó»ég éi kiááékivatal: ZiUeferueg, Síéchenyi-tér 5. isla. Telefon 131.
„Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában
Hltxek egy itteni örök Igazságban,
llindc Msgysrország fettámadásában kmtn."
Hz új angol kormány
műkOdése elé nagy várakozással tekintett Európa, de különösen Magyarország. Mindenki azt várta a munkáspárti kormánytól, hogy visszaszerzi Angliának az „Európa bírája" megtisztelő cimet, amit a békekötésnél sikerült elveszítenie. Anglia előtt világosan állott, hogy Magyarországgal szemben a legnagyobb igazságtalanságot követik el a békekovácsok s ennek dacára szentesítette az igazságtalanságot Am megvártuk azt is, hogy .Európa bírája" legelsőnek józanodik ki győzelmi mámorból, legelőbb látja be tévedéseit s igyekszik is azokat mihamar korrigálni. A Macdonald-kabinetnek egyil^ tagja tett is tanúságot e kijózanodásról, de miután maga a miniszterelnök jelentette ki, hogy, amit kollégája mondott, hogy t. i. a béke revízióra szorul, ez csak közönséges egyéni vélemény: a kormány maga nem áll ezen az alapon. Macdonaldtól sem remélhetjük tehát, hogy a javunkra változik a helyzet, hogy csak egy talpalattnyi területet is visszakaphatunk elszakított területünkből.
Itt volt most Alsólendvának .és vidékének visszacsatolási ügye. Az angol delegátus, amikor ezen a vidéken |árt, biziató ígéretet tett, hogy ezt a kis darab földet, amelyet magyarok laknak. visszakaphatjuk; a nagyköveti konferencián is a vissiacsitoláfi mellett szólót! Anglia képviselője és tnéf>iKlut>os:lavianak ítélték oda a kérdéses területet, \\\\lilyen. tekintélye van tehát „Európa birájá*-nak? A csehek és románok lehurrogták,, sót a szanalási jegyzőkönyv alá nem Írásával fenyegették meg az egész tisztelt társaságot és — győztek. Anglia igy csatát vesztett. A kisántánt erősebb, mint a fényes elszigeteltségében kéjelgő Albion ! Majdnem a lehetetlenséggel határos állítás ez és mégis igaz. És Macdonald tüti, hogy ma efiben, holnap meg amabban a kérdésben deferáljon a francia vezetés alatt álló kisántántnak. És Macdonald nem restelli. hogy a büszke Anglia nem képes magának olyan uszályt készíteni, mint Franciaország ? Miszen holnap, holnapután, vagy bármikor ismét előkerülhet vdami kérdés, amelyben nézeteltérés mutatkozik Anglia és Franciaország közölt s ilyenkor mindig Anglia marad a vesztes, mert nincsenek segitőcsapatai.
Föl kell tételeznünk azt, hogy az angol munkáspárt uralomrajulása után hfitlen lett addig vallott elveihez s kormánya nyomon követi elődeinek politikáját. Jobb meggyőződése ellenére megdönthetetlennek tartja a nagyszerű békemüvet, amelyet kisebbség-korában törékeny eserépbálványnak csúfolt. Föl kell tételeznünk, hogy Macdonald szelíden figyelmeztette Anglia képviselőjét, hogy ne erőltesse meg nagyon magát ebben a delail-kérdésben, mert, ha Anglia a maga tekintélyét tényleg- latba vetette volna, ma már Alsólendván a magyar hatóságok fungálnának. Anglia közvéleménye szintén tudatában van mind ennek. Látja, hogy a politika konyhájában csak a szakácsok változtak, de a recept nem s hogy Franciaország ma épen úgy szab irányt az angol politikának, mint a háború kitörése, tartama és a...