Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
22.31 MB
2020-06-05 14:18:16
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
593
1285
Rövid leírás | Teljes leírás (434.08 KB)

Zalavármegye 1924. 103-114. szám szeptember

Hiányzik: 105. szám 3-4. oldal

Zalavármegye
Politikai napilap. Zalaegerszeg.
1922 [ápr. 10 - 1932. dec. 31.]
Megj. [hetenként háromszor, 1925]: hetenként hatszor.
Szerk. 1924: Kakas Ágoston, 1925. okt. 2.: Herboly Ferenc, 1930: Kakas Ágoston, 1932. 146. sz.: Sylvester Péter János.
K. Zalavármegye Lapkiadó Társaság.
Ny. Tahy Rozália utóda Kakas Ágoston. - 2 r.


A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

Ara 1000
Ql. évfolyam.
Zalaegerszeg, 1924 szeptember 2 Kedd.
103. szám.
EGYE
■N1ELEUI HETEHÉIT BifiOISZOI. |lftHi«tii 1 héupri 10.000 kir.t itirMint 10.000 kar.
TÁRSADALMI ÉS POLITIKAI LAP.
ImkiMti : BtUOLT rSBUC
Sxerkeuléiéf él kUilUnlil : Ulii|irui|, Síécheayl-tér S. uli. Ttleloi 131. ssáé
Btetck tfj literben, hUzík egy kaxábaa Hittek trj Utcai örök Irauifb««, H lesek lUrnromii feKáaadáaábaa
Abcs.*
Bothlon szolidáris Nagyatádival.
Mini előre látható volt, az úgynevezett Eskütt-afférnak nem lesz politikai következménye. Hogy is lehetne? És mi okból ? Egy közbüntényekkel vádolt egyén vakmerő kiszólásai miatt, amik nem fedik a vizsgálat alatt lett beismerő vallomásait s amikhez ösztönt, bátorítást és anyagi támogatást, — mert börtönében ujabban feltűnően költekezik, csak homályos háttérből kaphatott, olyan forrásbirtokosoktól, kik válság előidézése utján remélnek politikai előnyökhöz / juthatni? Az ilyen desperádók ideje nálunk már lejárt, Magyarországnak nem ilv sötét alakokra és keserves krízisekre van most szüksége, hanem rendre, nyugalomra, erőgyűjtésre és * egészséges talpraállltásra, amik felé a Bethlenkabinet törekszik harmadfélév óta, mégpedig oly sikerrel, hogy az egész kulturvilág figyelmét, tetszését és bizalmát felkeltette Magyarország iránt.
Nagyatádi Szabó István földművelésügyi miniszter ugyan felvetette a törvényszék termében elhangzott kalummák után a bizalmi kérdést Bethlen miniszterelnök előtt, fel is ajánlotta neki a maga lemondását, sőt át is adta lemondási kérelmét, hogy a Kormányzó Úrhoz terjesztessék fel, de Bethlen miniszterelnök hallani sem akar a kabinetben elöáilható részleges változásokról ezidószrrifit, 8 maga kereste- fel nagy* átádi Szabó minisztert, hogy hivatalában marasz-sza és lemondásának visszavonására birja. A földniivelésügyi miniszter engedett a kormányelnök felhívásának, nert meggyőzödölt róla, hogy ilyen miniszterválság az ország közügyeinek ma ártalmára volna s hogy ugy Bethlen István gróf és kabinetje, mint az egységespárt részéről változatlan ma is a nagyatádi Szabó István személyéhez való bizalom.
Ez a körülmény s az ügynek előzményei, amikről a sajtó számára Belhlert miniszterelnök tájékoztató kommünikét adott ki, meggyőzően informálják és valóban meg is nyugtalják az ország közvéleményéi.
Kitűnik a kormányelnök nyilatkozatából, hogy az ügy előzménye az utolsó képviselőválasztások előtti időre nyul vissza: akkor pattantak ki bizonyos dolguk a kiviteli engedmények körül, melynek következtében szigorú vizsgálat indult meg, hogy a tényálladék kiderítessék. E vizsgálat tartamára Nagyatádi Szabó István önként vonult vissza ad hoc a földmivelési lárca vezetésétől, de a kormányelnök felszólítására újból élére állt a szakminisztériumnak s azóta a földreform megalkotásával hervadhatatlan érdemekel szerzeit, — a kiviteli .panamák* dolgában pedig a vizsgálatból oly tényálladék Került elő, mely homlokegyenest ellenkezik a/ Esküit-per vádlottjának rágalmazni állításaival:
Ez a tényállás összes adataival a bíróság elé fog terjesztetni, pártatlanul ítélhet ez ügyben. De ítélhet a közvélemény is, mely már két év előtt, a képviselőválasztásoknál, bizalmáról biztosította nagyatádi Szabó Istvánt. Ahogy akkor szolidaris volt vele Bethlen miniszterelnök, épp ugy ragaszkodik hozzá ma is.
Kile...