Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
28.59 MB
2020-06-09 14:09:56
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
535
1357
Rövid leírás | Teljes leírás (572.62 KB)

Zalavármegye 1924. 140-152. szám december

Zalavármegye
Politikai napilap. Zalaegerszeg.
1922 [ápr. 10 - 1932. dec. 31.]
Megj. [hetenként háromszor, 1925]: hetenként hatszor.
Szerk. 1924: Kakas Ágoston, 1925. okt. 2.: Herboly Ferenc, 1930: Kakas Ágoston, 1932. 146. sz.: Sylvester Péter János.
K. Zalavármegye Lapkiadó Társaság.
Ny. Tahy Rozália utóda Kakas Ágoston. - 2 r.


A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

III. éflolyim.
-------
Zaliegersieg, 1924. december 2. Kedd.

í
ára 1000 Korona.
140. szán.
BEoizuni WTiníi! eíioisxoi ftiftiitéi i kénapra 10.000 kor., lerr^ne 30.000 k«r.
TÁRSAD ALMI ÉS POLITIKAI LAP.
8ierke»iti s ÜEBBOtY TEBSIC
Szerkesztőséé éi kiadóhJTata]: "Xalaeicruef, Siíchenyl-tér 5. aián. Telelő» 131. stáa
..HUaek hy U\'enben, nitiek egy hatábar,
m««k e&lKcoJ örflklujauÚRban,
HUwk HU^arorm* f«ttámadt*ában Awcn."
Repül a nehéz kő • , .
A pénteki parlamenti események mély aggodalommal töltik el az ország lakósságának lelkét. Tartani lehel ugyanis attól, hogy az áradatnak hullámai túlcsapnak a parlament határain s a nagy koncertbe bevonják az utcát is. Hivatalos megállapítások szerint az ellenzéknek előre megfontolt szándékkal előkészített tárradása volt ez, hogy megakadályozza a ház-szabályrevizió előterjesztésé*.
Lehet, hogy igy áll a dolog, lehet, hogy nem. Az az egy azonban bizonyos, hogy ennek a szomorujáléknak főrendezője FriedrichJ István volt, a forradalmi állapotoknak hivatásos vámszedője. Az ismeretlenség homályából a forradalom első napjaiban a lánchíd előtt bukkant elő s azóta azt hiszi maga felöl, hogy ő az a belhlehemi csillag, mely az igazságnak utjain vezet bennünket. A * lánchíd mellől kiinduló pályáját, amely a hadügyi államtitkárságon, majd .« miniszterelnökségen és Kisázsián keresztül egy. hamisított levélig vezet, ismeri az ország népe. ügy izben kinevezte magát jogforrásnak, s mint ilyen, nem tud belenyugodni abba, hogy ez a minóíég nem pászol hozzá, keresi-kutatja tehát az alkalmat, hogy ismét jogforrás lehessen. Nagy keresése közben elfelejti azt, amit diákkorában hebiflázott Arany Toldijából: repül a nehéz kó, ki tudja, hol áll meg ; ki tudja hol áll meg s kit hogyan talál meg ? Mert a nehéz követ ő hajitoita cl, amikor a parlament ülésén félolvasta Bethlen grófnak azt a levelét, amely felöl egynegyedóra múlva maga is elismerte, hogy nem valódi. A vihar kitört. A nehéz kő elrepült és majdnem agyonnyomta az egész parlamentet.
Kit akart vele találni ? A miniszterelnököt. Vakmerőségére, sót meggondolatlanságára vall, hogy elrepítette a követ, mikor tudnia kellet?, hogy a miniszterelnök készen áll a cáfolattal. Annyit Friedrich is tud, hogy .politika- és .pártpolitika" közölt óriási különbség van, de ó ezzel nem törődött. Célja nem vo!t más, mint zűrzavart előidézni s ennek elérésében — mint látszik — nem válogatós. Nem bánta, akárkit is talál a nehéz kő. A fődolog az, hogy el legyen hajtva. Ami tehát pénteken a parlamentben történt, annak egyedüli okozója Friedrich, ez a nyughatatlan lélek, aki Zalaegerszeg mandátumára pályázott a legutóbbi képviselőválasztások alkalmával. S ha sikerül e2 neki, most Zalaegerszeg szégyenkezve tekintene „szeretett képviselőjére", aki nem restell egy hamisított levéllel harcba indulni, hogy azután, amikor javában dúl a harc, gyáván visszahuzódhassék vackába.
Van-e valaki« aki másban látná a pénteki események előidézőjét, mint Friediichben? Hiszen a meggyanusilások özöne csak akkor törte át a nyugalomnak és a tisztességnek zsilipjeit, amikor Friedrich fölolvasta a miniszterelnök állítólagos levelét, melynek egyetlen kitétele elég volt a kirobbanáshoz. A szociáldemokraták készpénznek vették ezt és megtörtént a baj. ük még nem ismerik azokat a fogásokat, amelyeknek Priedrich nag...