Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
22.6 MB
2020-06-16 13:45:59
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
517
1223
Rövid leírás | Teljes leírás (501.17 KB)

Zalavármegye 1925. 001-013. szám január

Zalavármegye
Politikai napilap. Zalaegerszeg.
1922 [ápr. 10 - 1932. dec. 31.]
Megj. [hetenként háromszor, 1925]: hetenként hatszor.
Szerk. 1924: Kakas Ágoston, 1925. okt. 2.: Herboly Ferenc, 1930: Kakas Ágoston, 1932. 146. sz.: Sylvester Péter János.
K. Zalavármegye Lapkiadó Társaság.
Ny. Tahy Rozália utóda Kakas Ágoston. - 2 r.


A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

¡Y\'l

---. /
/
IV. évfolyam. 22* SaUMersxefl, »25. Január 1. Csütörtök
Ara 1000 korona. 1. szám
IsnrEltlII lITKIKtlT lUOISXI» giéOMtti 1 kéupn 11.000 l«H linóim JIQtl
TÁRSADALMI ÉS POLITIKAI LAP.
IwkcMti: HMMIY flBEII
bvkMilMf «« klSééklTStal: klamrnii, liétkuyl-tér 5. szín. TeUUi ÍM.
Boldog újévet
kivonunk cg) tusnak a mai napon. Boldogabbat, mint az elmúlt esztendő volt. S ha valaki, ggy akkor a magyar az, aki kívánhat egymásaik jobbat, mint amilyen volt.
Mi, zalaegerszegiek, mit kívánhatnánk »•punknak 37 ájesztendőre? Mindenekelőtt kívánunk áj képviselőtestületet. ami ulán sóvárog a város közönsége, mert amig a felfrissülés ■eg ntm történik,-addig semmi újat, érdemeset ilkoini nem képes a vátos. Azt beszélik, hogy a légi választott városatyák épen azért tartják ■tagúkat távol a közgyűlésektől. mert már szinte restelkednek illetéktelemlgük tudatában a közüg>ek intézésében résztvenni. Ha teljesen felfrissített képviselőtestülethez juthatnánk, akkor lilán nem történnének olyan furcsaságok, amelyek gondolkodóba ejtenek bennünket. Itt volt például a járdafizetések ügye. Senkisem tudta, kogy mi történt itt s nem altadt a sok panaszos kftzött egy sem, aki a dolgot szóvátette volna a közgyűlésen. Várjuk ezzel cf^ébként azt is, ko*y a várost jobban felszabadítják a megye gyámkodása alól, meri ahoz már igazán édeskevés köze van a megyének, hogy a város kogyan aszfaltozlasson és hogyan fizesse a járdák költségeit. Kívánjuk, hogy a városi építkezések megkezdődjenek s nc menjünk ayakió nélkül, mint eddig, amikor oly könnyűmnél adtunk tul\' épületeinken és most —: ■ tpttkcziu akarónk, űe nem tudunk. Kívánjuk, kogy járja le magát az a divat, aminek tegnap-Ildit is megittuk a levét, amikor tudvalevően •rszágos váfár napiára tűzték ki a megyebizottsági tag választási, de olyformán, hogy ágy kellett elfogni az utcán a választókat s az tgyik pártnak^még csak arra sem vott alkalma; hogy bizalmiakat küldjön ki a választás ellenérzésére Kívánjuk, hogy érjen véget a létszámcsökkentés a városnál ts, vagy ha arra még szükség leerd, úgy vigyék azt keresztül, hogy a jó és tapasztalt és minden tekintetben megfelelő munkaerők maradjanak meg, mert azokra mindenféle szanálás dacára is szükség van. Kívánjuk, hogy szükségleteink fedezésére elő-lyös kölcsönt kaphassunk, aminek első feltétele: « város közönségének nagyobb érdeklődése a közügyek iránt. Kívánjuk, hogy minden intézkedés a város közönségének nagyobb, hatékonyabb ellenőrzése mellett történjék s azért, ka esetleg választásra kerül a sor. csak olyasokat küldjenek a polgárok a közgyűlésbe, akik felAI meg vannak győződve, hogy a bizalomra érdemesek Tudja a választóközönség, kik azok a távolmaradásukkal tündöklők s azoktól annak idején vonja meg bizalmát. Sohase hallgasson • nagyhangú kortesekre, hanem igax lelki ismerete szerint válassza ki kebléből a bizalomra érdemeseket. Kívánunk továbbá minden Polgártársunknak jó szerencséi az újesztendőben. «emsén meg bennünk« t az Úristen a türelmetlenektől, a konkolyhintőktól, a kétszinüsködók-JJl és mindenkitől. akik zavart, egyenetlenkedést Umasztanak a polgárok közölt. Világosítsa meg •Ingjét azoknak, akik elfogultságukban nem ■•iák, hogy mai sanyaruságunknak oka az a "¿yományos visszavonás, mely annyiszor JUdriott ránk már veszedelmet, mely a vég-omláshoz juttatta hazánkat. Akkor lenne csak gazán boldog újesztendönk, ha ...