Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
20.96 MB
2020-06-17 13:39:56
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
481
1181
Rövid leírás | Teljes leírás (460.89 KB)

Zalavármegye 1925. 014-025. szám február

Zalavármegye
Politikai napilap. Zalaegerszeg.
1922 [ápr. 10 - 1932. dec. 31.]
Megj. [hetenként háromszor, 1925]: hetenként hatszor.
Szerk. 1924: Kakas Ágoston, 1925. okt. 2.: Herboly Ferenc, 1930: Kakas Ágoston, 1932. 146. sz.: Sylvester Péter János.
K. Zalavármegye Lapkiadó Társaság.
Ny. Tahy Rozália utóda Kakas Ágoston. - 2 r.


A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

IV. ávíolyaa.
Kalaegerszeo, 1925. f\'braár 1. Vasárrap.
Ara 1000 korona.
14 ssam.
naiELBfii BirmtiT liilisxsi. j TÁRSADALMI ÉS POLITIKAI LAP.
UldMtii 1 hiupr« 10.000 kor„ HDMkm M OH kar. |
Surkentl: BEBBOLY PEBMO
SwkMitélég él kbMUntli: UlMtirnii, 8*échenyM4r 5. ma. Ttletta 131.
mm
Krónika.
fcfiJM S5ÖW
A nép általános óhajainak adtak kifejezést azok a honatyák, akik a költségvetés tárgyalásé nál fölszólaltak. Nem mondottak sok ujat,! az igaz. de annál hatékonyabban figyelmeztették a kormányi több igmtnek beváltására. I^y például: kívánták a hadikötcsönök valorizációját, ami, ha megtörténik, fok ezer embernek a sorsát jobbra fordítja. Konctdáijuk. hogy ez, ma még. a maga teljességében keresztül nem vihető. De kívánatos volna, hogy legalább a szegényebb emberek részesüljenek ehbtn, akik éppen azért r.era tudnak mozdulni, mert vagyonukat, ha tán nem is teljesen, de legnagyobb mértékben hadikölcsö-nőkbe fektették. A pénzlebélyegzéssel és a kényszerkölcsönnel kapcsolatban szintén történtek Ígéretek, melyeknek beváltása lényeges javulást idézne elő gazdasági életünkben s a szegén)ebb néposztály láb/aállitásában. Pénz-Ogyi kormányzatunknak egyik legfőbb föladata lenne ennelr a problémának megoldása, ami egyrészt az állam polgárságának hatalmas réte-ét juttatná a szükséges befektetésekhez meg-ivántató tökéhez, másreszt fokozná a kormány iránti bizalmat, s ezzel hozzájárulna a belső állapotok konszolidálódásához. Búunk abban, hogy a kormány ezeknek figyelembevétele*
az általános óhainak eleget is tesz.

Évszázadokorv keresztül az átkos Ausztria-Bécs dolgozott tönkrelételünkön, most meg a szociálista-kommunista Bécs, mely menedéket nyújtotta Magyarországról megszalasztolt sisera-hadnak\' — szórja ellenünk a rágalmaknak villámait. Olt gyülekezett az .emigráns" megtisztelő cimet bitorló véreskezű csirkefogók serege, mely nem átalja hat éven sárbataposni szüiöanyjának, a/, ezer sebből vérző Magyarországnak becsületét. Megrablónk, a kisántánt pénzeli őket s mind ennek tudatában a mi magyar szociáldemokrata képviselőink őhozzájok mentek beszámolót tartani s múködésökért tőlük bizonyítványt kérni. A bizonyítványt azonban Magyarország részére állították ki, még pedig olyan szemérmetlenül, hogy megbotránkozik a/on az egész világ. Nekünk azután -tűrnünk kell ezt ? Nem. Hanem azt a 7 gyászvitézt, akik mtgrugdalták, megpflkdöstek szülőanyjukat, Magyarországot, a mt éües Hazánkat, ki kell okiatm arra,mivel tartoznak hazáj« knak. Ha nekik jobban tetszik megszökött proletár testvéreiknek internacionálizmusa, mint « Haza szeretete, menjentk utánok, senki sem sirja őket vissza. Ha tény), g hazátlan bitangok akarnak lenni, sajnálattal bár, de Szívesen kötünk talpukra^ utilaput. Amíg azonban itt laknak közöttünk, sőt a törvényhozási testületnek is tagjai, megköveteljük tőlük a Hazánk iránti tiszteletet. Vesszen az, aki édes anyánkat szemünk laitára meggyalázza I
Zalaegerszeg város egyhangú életébe némi változatosságot hozott az a tok műkedvelő-előadas és táncmulatság, amit a tél folyamán rendeztek. Alig érnek ezek véget, már megkezdődik a sziniszezon, hogy az intelligens közönségnek kellemes szórakozást, nyújtson. Halmi Jenő nagyon jó társulattal és változatos repertoárral jön hozzánk, számítva természetesen arra, hogy a megyeszékhely közönsége megfelelő támogatás.an részesíti őt. Színházi publikum v...