Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
24.06 MB
2020-08-03 10:32:18
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
628
1034
Rövid leírás | Teljes leírás (546.72 KB)

Zalavármegye 1925 078-091. szám július

Zalavármegye
Politikai napilap. Zalaegerszeg.
1922 [ápr. 10 - 1932. dec. 31.]
Megj. [hetenként háromszor, 1925]: hetenként hatszor.
Szerk. 1924: Kakas Ágoston, 1925. okt. 2.: Herboly Ferenc, 1930: Kakas Ágoston, 1932. 146. sz.: Sylvester Péter János.
K. Zalavármegye Lapkiadó Társaság.
Ny. Tahy Rozália utóda Kakas Ágoston. - 2 r.


A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:


iv. áTloIyfl».
J
1925. Julius 1. Szerda.
Ara 1000 Korona.
78.1 -száM.
IffllKLKIIK HETBIIÉI? BÁBOrSlOB KtéílMtéi 1 htkipra 19.001 ker„ seiyodbvr« 30.000 k«r.
TÁRSADALMI ÉS POLITIKAI LAP.
Sierlceiiti: UCfißOLY FE1KI6
Szerkeutéftég él Uadtólvatali Xalaeierssec, Sxéchenyl^ér 5. iiím. Telelői 131. uáa
,.Hiíí«k r%y I.truben, hiszek tp baiibjp,
fflrrck Utent flrflk lfcj»MJ*b«w, •
Hittek hagynroruÁK ftltAniírtátíiben" Atntn.
Vass József.
Néhány hónappal ezelőtt Pallaviczini György őrgróf szóválett a nemzetgyűlésen egy országos pletykát, melyben Vass József miniszter^ aposztrofálta. A miniszter könnyedén kihúzta ennek a Szóbeszédnek a fulánkját, majd az őrgróf felé fordulva okosan jegyezte meg: .mint szegény iparos szülők gyermeke életküzdelmeim közepette elértem azt a polcot, amelyen most állok, de kérdés, hogy az őrgróf ¿ir hasonló helyzetben itt tartana-e?" Ebben a mondatban a magacsinálta ember életpályájának gyönyörű Ívelése elevenedik meg, mert Vass Józsefnek nem kellett a vidéki prókátorok tömjénezése, nem kellett a szolgahadak fölvonulása, mert Vass József egyéniség a szónak göthei értelmében. Vass József egyéniségének és munkásságának köszönheti azt, hogy a miniszterelnök állandó helyettese lelt s az országos zavarok esetén szerény bölcseségével oldja meg a problémákat. Nincs \' mögötte a születéssel.járó politikai nevellség, nincs mögötte politikai iskolázottság, nem a ravaszságok labirintusainak vándora ő a politikában. egyszerű, józan ember, aki a maga tiszta látásával és temperamentumos okosságával, de hallatlan kötelességludással és a honféltés érzésével rakogatja egymásra a szebb jövő építményének tégláit. Vass József talán szívesen veszi a viüék polgárságának bizalmi megnyilvánulá sait, megbecsüli a diszpolgárságot, de ezt nem hajhássza és csak akkor fogadja el a megtiszteltetést. ha tudja, hogy érte nem jár semmi. Vass József az ország minisztere és a maga igazságosságával megbecsüli azt a szerény falut, amelyuek egyszerű szülötte, vagy azt a várost, amelynek díszpolgára Elmondhatjuk felőle, hogy szerencsés keiü politikus, aki érti azt, amit elvállal, mert n tudást nem a hivatala adta neki, tanem magával hoz!a hivatalába.
A magyar Seipelnek nagyon fájna az, ha csak a gondolata is hozzáférkőzhetnék annak, hogy Vass Józseftől valaki valamit akar, vagy föltételeznék róla, hogy tőle valaki valamit akarhat. Vass József nem fog utat nyitni az egyéni érdekeknek soha, még akkor sem, ha kiskirálynak kiáltanák ki.
Vass miniszter a város díszpolgári oklevelét a kiállítás alkalmával veszi át. Ezt az alkalmat választotta ő ki, mert nem akarta, hogy külön ünneplésben részesitik őt, mivelhogy ő a clisz-polgárrá történt választását munkája eredményének, munkássága koronájának tekinti s az oklevél átvételét is összeköti a polgári munka ünnepével, tehát dicsőítésével annak a munkának, mit gyermekkorában otthon szemlélt, szeretni, becsülni tanult. Nem kell Vass Józsefnek külön flnnep. A munka jutalmát a munka ünnepén kívánja elnyerni. Nem hízelgők kezéből veszi át a díszes bklevelet; nem ünneplő szónoklatok zenéje kell neki, hanem a munka zaja, amelynek közepette a «agy férfiú magába szívta a tudományokat s megtanulta, hogy csak egy nemesség van a világon: a munka aemessége. Hízelgőktől kitüntetést Vass József el nem fogad; a kitüntetés jutalom, az érdem jutalma s hogy Vass...