Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.



* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
23.12 MB
2020-08-07 08:38:16
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
474
1146
Rövid leírás | Teljes leírás (485.26 KB)

Zalavármegye 1925. 104-116. szám szeptember

Zalavármegye
Politikai napilap. Zalaegerszeg.
1922 [ápr. 10 - 1932. dec. 31.]
Megj. [hetenként háromszor, 1925]: hetenként hatszor.
Szerk. 1924: Kakas Ágoston, 1925. okt. 2.: Herboly Ferenc, 1930: Kakas Ágoston, 1932. 146. sz.: Sylvester Péter János.
K. Zalavármegye Lapkiadó Társaság.
Ny. Tahy Rozália utóda Kakas Ágoston. - 2 r.


A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

éflolynm
&la0f«rsieQ, 1925. mptenber 1. Kedd.
Ara 1000 korona.
104 szia.
UDUIDI ItTIIXlIT IlMlltOB «WlMtéc 1 kéuyn M.OM kerM unHéni M.OM ktr.
TÁRSADALMI ÉS POLITIKAI LAP.
Sierkiuü: HiBBOLY FIHMO
Ssirkentkéi éi ktUéklutal ■
/ai«M«rue|, 8xécb«iyl*tér 5. itáii TiUloi 131. itáa
A városok kongresszusának első vidéki illése e> Zalaegerszegen.
W
Zalaegerszeg városát nagy megtiszteltelés érte akkor, amikor a magyarországi városok országos kongresszusa a kiállitási Ünnepélyekkel kapcsolatosan Jtf tartotta első vidéki. értekezletét. Az értekezletre minden város küldött képviselőt, akik vasárnap délelőtt 11 órára gyülekeztek össze a várepbáza közgyűlési termében, hogy a városokat közelról érdeklő ügyekben tanácskoz-aanak.
Az értekezleten Kiskos István kormányfőtaná-csos, szombathelyi polgármester elnökölt, aki az értekezlet megnyitása után bejelentelte, hogy az elnökség többi tagjainak indokolt távolmaradása után neki jutott a tisztség, hogy az első, vidéken tartott értekezletet vezesse s közölte egyben, hogy a tárgysorozatra kitűzött két pontnak megvitatása az előadók akadályoztatása folytán le* kerül a napirendről. Majd a Hiszekegy elmondása után üdvözölte a belügyminisztérium képviseletében megjelent Frits Kálmáh és dr. Diószeghy János min. tanácsosokat, Janda ositály-tanácsost, az előadókat, Zalaegerszeg város közönségét, az összes\' tagokat s fölkérte Várhidy Lajos igazgatót előterjesztéseinek megtételére.
Várhidy Lajos
jelentést tett a városok külföldi kölcsönéről. A bejelentést erre vonatkozóan az összes törvényhatósági joggal föliuházott várótok megtették már, a rendezett tanácsú városok közül azonban eddig csak 6- 8-nak jelentése érkezett be a minisztériumba, aminek oka az, hogy a r. t. városok határozata vármegyei jóváhagyást igényel. Amennyiben a városok a jóváhagyást megkapták telekkönyvi kivonattal jelentkeznek Vargha pénzügyminiszteri államtitkárnál és íölvehetik a kölcsönösszeg felét a Nemzeti Banknál.
Másik bejelentése a városok nemzetközi szövetségének párizsi kongresszusáról szólt, melyre a magyar váiotok is meghívást kaptak. A kongresszus belépett a szövetségbe és a párizsi tanácskozásokra 35 város küldet képviselőt, kik szeptember 29-én indulnak és október 10-én térnek vissza, Csikán Béla dr. pesterzsébeti polgármester, Lobmayer Jenő fővárosi tanácsjegyző és Varga László fővárosi műszaki tanácsos tartanak előadásokat ott *
Végül fölhívta az értekezlet tagjainak figyelmet a vidéki üléseknek nagy gyakorlati jelentőségére, amit a zalaegerszegi kiállítás is igazol.
Ezután
\' H*r Tsmpta Mór
műegyetemi tanár tartotta meg előadását a várospolitikáról. Kiindult Concha Győzőnek, a magyar tanítók jutalmazásakor leszögezett ama megállapításából, hogy a haza fogalmának nemcsak erkölcsi, kanem anyagi tatalma is van, mert hiszen vannak falvak, városok, erdők, mezők és érdekünk, hogy ezek szépek legyenek. Előadásának gerince az energia-termelő közüzemek jelentőségének és megjavításának magyarázata volt. Ilyen közüzemek nálunk általában hibás alapokon létesülnek, amin csak azok koncentrációjával, a közeli vidékeknek bekapcsolásával, tehát a falvaknak a városcwial szorosabb összekötetésbe hozásával lehetnt segiteni. Nagy hiba, hogy egy-egy közüzemet rendesen kisebb méretezésben állítanak föl,* mintsem az kívánatos volna s igy fejlelztésök újabb és ú...