Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
37.37 MB
2020-08-27 13:24:11
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
971
1243
Rövid leírás | Teljes leírás (882.36 KB)

Zalavármegye 1926 026-048. szám február

Hiányzik: 48. szám 6. oldala

Zalavármegye
Politikai napilap. Zalaegerszeg.
1922 [ápr. 10 - 1932. dec. 31.]
Megj. [hetenként háromszor, 1925]: hetenként hatszor.
Szerk. 1924: Kakas Ágoston, 1925. okt. 2.: Herboly Ferenc, 1930: Kakas Ágoston, 1932. 146. sz.: Sylvester Péter János.
K. Zalavármegye Lapkiadó Társaság.
Ny. Tahy Rozália utóda Kakas Ágoston. - 2 r.


A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

Ara 1500 Korona.
26 ssáa.
POLITIKAI 3ST.A.PTT,.ATP
■•djelenlk minden hétklinip délnüüL - Előfizetés: tgy hóniprt 26.000 K, nefledévro 76.000 K. - Sierkeutóiéf és kiadóhivatal: XalitgeriMf, Síéchenyl-tér r. Teletel IJI

A franciákkal
legutóbb az októberi forradalom után találkoztunk Szegeden. De az olyan sokat hallott nyugati kulturából, a világot átölelő humanitásból nagyon, nagyon keveset tudunk bennök felfedezni, ugy, hogy ezekből az időkből a franciákkal kapcsolatosan úgyszólván csak az utcá-s kon feketéid néger csapataik bántó vigyorgása maradt meg emlékezetünkben.
Most a frankhamisítással kapcsolatosan Budapesten tUntek fel a franciák. Lótnak-futnak, ■yomoznak, követe őznek. Rágalmazzák Magyarországot, rágalmazzák a magyar miniszterelnököt. Nem elégesznek meg azzal, hogy a kormány erős kézzel lesújtott\'a francia pénz hamisítóira, nem elégesznek meg azzal, hogy a
I
=*F
Az aszfaltok csákányozása a képviselőtestület előtt.
A város tiltakozik az aszfaltok csákányozása ellen. — Átir a város a rendőrséghez. — feloldja a miniszter a lekötött kereseti adó bevételt. — Fahiány miatt az elemi iskola bezárása várható. —
Városi rendkívüli közgyűlés.
frankhamisitókat annak törvén \\yes rendje és módja szerint lecsukták, azokat az embereket, kiknek, ha nem mindenikét is, az átkos Trianon teremtette helyzet sodorta a katasztrofális ügybe.
Külföldi vonatkozásokat keresnek s a külföldi újságok fantasztikus meséket közölnek arról, hogy a szálakat egész Vilmos császárig akarják elvezetni. Ez a világháborúnak folytatása, amit bizonyít az is, hogy a nyilvánosságra került adatok szerint a franciák már I922 ben tudtak a frankhamisítás tervéről, de nem szóltak senkinek, nem jelentették fel a magyar hatóságoknak és itt egy szomorú sejtés körvonalai kezdenek kibontakozni. Azt várták, hogy az orvvadász-fegyver elsüljön s a puskalövésre a vér, a gazdasági háborúk után i erkölcsi háborút indítsanak a már-már életre mozduló, legyőzött országok ellen ... A gavallér, a büszke, a művelt franciáktól nem ezt vártuk volna. Ha tényleg igaz, hogy már négy év óta lesték-várták az alkalmat, hogy rájtaüt-hessenek az általok legázolt magyarokon, akkor miért barátkoztak velünk össze a Népszövetségben. miért zengedeztek annyi elismerést a miniszterelnöknek, aki az országot a konszolidáció útjára vezette ? A művelt, a gavallér nemzethez, aki ma Európában diktálni akar, igazán nem illik az \\ilyen módszer és nem akkor, amikor először ők maguk is meglepetést színleltek a botrány kipattanásakor. Mi a franciáktól több egyenességet, több nyíltságot várhattunk s ha a magyar kormáhy nem sietett a nyomozás gyeplőit az ő kezökbe adni, mint ahogy ezt nem is tehette volnn meg szuveréni-tábunknak teljes feladása nélkül, akkor elkövették a másik ildomtalanságot, amikor lapjaikban megfenyegették Budapestet. Mi itt Keleten bizony egy pillanatig sem türtük volna azt, amit ők „tűrtek".
De vájjon nem követtek-e el a franciák akkor is ildomtalanságot, amikor közönséges hazugságoknak beugrottak a fegyverek után való kutatásnál, amely nemes cselekedetökkel annyira felingerelték a népet, hogy Szombathelyen már katonai segítséget kellett kirendelni védeimökre. Igaz, az ántánt Köpenye alatt történt a kutatás mindig, de a besugások a franciák füleihez jutottak mindig és ők irányították az eredmé...