Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
41.05 MB
2020-11-12 11:53:42
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
605
1077
Rövid leírás | Teljes leírás (971.36 KB)

Zalavármegye 1926. 250-273. szám november

Zalavármegye
Politikai napilap. Zalaegerszeg.
1922 [ápr. 10 - 1932. dec. 31.]
Megj. [hetenként háromszor, 1925]: hetenként hatszor.
Szerk. 1924: Kakas Ágoston, 1925. okt. 2.: Herboly Ferenc, 1930: Kakas Ágoston, 1932. 146. sz.: Sylvester Péter János.
K. Zalavármegye Lapkiadó Társaság.
Ny. Tahy Rozália utóda Kakas Ágoston. - 2 r.


A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

7 éviolTam.
Bala^a™*^. »326. november 3 Szerda
Ara 1500 orona.
250

POLITIKAI NAPILAP
iíe«dí«alk mlflíen kétkíinap dMilAa. - SlttUetéi: «gy hónapra 26.000 K, tiagywlém 75.000 K. - 8itrkenlf«é£ éa kiadóhivatal: Xalae*ermg, Síéehearl-tér 5.,T«leton
Sikertelen meréíiyTetef követettel Mussolini ellen e^y
tizenötéves suhanc. I
Az olasz miniszterelnök sértetlen maradt, mig^ merénylőjét a tömeg meglincselte.
Róma, november 2. Vasárnap Mussolini egy ünnepségen • veti részt Bolognában, melynek vécével .az öt ünneplő tömeg sorfala között a pályaudvarra tartott autóján. A pályaudvaron egy munkásWJlsejü fiatalember hirtelen áttörve a kordont, Mussolini autója felé rohant és mielőtt megakadályozhatták volna, revolveréből egy lövést adott közvetlen közelból a miniszter'' elntfkre. likkor már carabinierek és fascisták ''rávétenék magukat a merénylőre, akinek azonban sikerült az Őt lefogvatartó fascisták köztll még egy ujabb lövést Mussolini autója irányában leadni. A felháborodott löm«^ rávetette magát a merenylőre, akit a szó-szőrös értelmében darabokra téptek. A merénylő fiúról megállapították)) hogy Antzo Zamboninak hivják és egy nyomdásznak a 15 éves fia, aki már napokkal előbb eltűnt a szülei házából. Az elttlnt fiu apjának megmutatták a meglincselt meiénylöMiohlestét, aki a borzalmasan megcsonkított hullában felismerte a fiát. Hómban Mussolini szerencsés megmenekülése örömére minden nyilvános helyen ünnepségeket rendeztek, a pápának és a külföldi államok követségeinek képviselői pedig a Pahzzo Chigiben üdvözölték a miniszterelnököt megmenekülése alkalmából.
I
A római jelentések beszámolnak azokról a zavargásokról, amelyek ugy a-fővárosban, mint a vidéken a Mussolini elleni merénylettel kapcsolatban történtek. Igy például a tüntetők teljesen szélrombolták az II Mondo, a VoCe Republikana és a Rlsorgimento nyomdáját és kiadóhivatalát. Milanóban az Avanti nyomdagépeit törték össze, majd pedig behatoltak a szerkesztőségi szobákba is, ahol az újságírókat véresre verlék a tüntetők, akik onnan az Avanti főszerkesztőjének lakására mentek, amelynek értékes berendezését teljesen összetörték. Több vidéki városban véres összeütközések voltak a fascisták és a szocialisták között.
A fascisták a felbujtók halálát követelik.
Róma, november 2 Mussolini mellett való római tüntetések alkalmával a fascisla párt főtitkára nagy beszédet mondott és a párttól egy határozati javaslat elfogadását kérte'', melynek értelmében követélik a bíróságtól, hogy j Mussolini ellen eddig elkövetelt merényleteknek i necsak a tetteseit, hanem /zoknak felbujtóit is '' itéijék halálra. A halálos Ítéletet pedig elsősor-| ban Capello tábornokra, Zanibom volt képvise-* lőre és Lu/ettire alkalmazzák.
injirrMNWWN
A szevtftpéterur! fekete mscsfca*
Harcba keveredett egy asszonnyal a tejfelért. — Orvos vette kezelés alá az asszonyt.
Az egész íalti retteg a macskátój.
Szentpéterur közfég békés nyugalmát á napokban furcsa eset zavarta meg. Olyan eset, mely szabad ciapongást enged a nép képzeletének mindaddig, ami • a hatóságok a jfelenség okainak kikutatásával világosságot nem derítenek a titokzatos eseményre.
Egy asszonynak és egy'' hatalmas fekete kandúrnak közelharcáról van szó, amelyben győztes lelt a kandúr. Egyik jómódú családnál ugyanis föltűnt, hogy a kirakott tejes fazekakból nap nap mellett csu...