Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
11.56 MB
2020-11-13 11:31:21
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
546
1209
Rövid leírás | Teljes leírás (325.42 KB)

Új Zala 1945. 002-012. szám május

Hiányzik: 10. szám.

Új Zala I.
A [zalaegerszegi] Nemzeti Bizottság hivatalos lapja, 1946. jan. 27: Demokratikus napilap, 1948. jan. 31: Politikai napilap.
Zalaegerszeg.
1945. ápr. 28. - 1949. okt. 30.
Megj. hetenként háromszor, 1946. jan. 27: hetenként hatszor, 1946. jún. 30: hetenként egyszer, 1949. jan. 4: hetenként hatszor.
Szerk. Szakál Ferenc, 1945. aug. 11: Hegedüs Raymund, 1946. márc. 14: Gáthi István, 1946. aug. 18: Hetési Ferenc, 1947. ápr. 13: Juhász Imre, 1949. jan. 4: Szántó Jenő.
K. Nyemzeti Bizottság.
Ny. Zrínyi, 1949. márc. 1: Közgazdasági, Nagykanizsa. - 2 r.

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:i ■
«
I. évfolyam. 2. aaára. Zalaegerszeg.
1945. mája* I.
r.
A Nemzeti BizullMg hivatalos lapja
Ara
50
fiilér
Megjelenik kedden, c-;üt öltökön és szombaton %
Szerkeszti: SZAKÁL FERENC főszerkesztő.
Szerkesztőség: Vármegy ebáss Kiadóhivatal: Sréehenyi-tér 4.
Szabadság

itte''i hordozák veres zá-zléicint; v eihuütaniik legjobbjaink a ho!«zú harc alati^ és annyi l>aszereno*- kü< L oly sok viszály utá:r, ineji fogyva bár. de lön* arra, él nemzet e hazá,n.«
— zokogja a- neuizctie'' együtt. .a •ej^niíijot»b ilágyai" kohók egyike... Szul/aurágl Ez \olt Pctoii, oz \olt koasutii és Széchenyi jcls/ava "é> Cséri küzdőt! L).-ák, a tiaza hők-, c í>. Meiuiyi könny. vágj ódás, vér és «\ ász tapad e s/.óhózl Menny? hiúija-kü/ilc-em és mennyi nemzeU érlek pu^ztuiásia. Közel egy évsrá-zadiíai eiőbb tűzte zászlajának ci|-j.ie a íegmagyarabb nemzeti for-•; :a-ia''o;n é< kiíesicvcníici esztt-miő '' kellett jiu-gii annak elérésére.. Érc-kajHiknt döngeft- c szó. de a kapun be-űl IcNÚk; előbb az idegen ttra%>n>r a/.''rín az ideg.-n unalom ue.pte vezeiőrctc^üak; n;egha.la.:i a/.i mégsem akarta. Kilcncvealiél ■ e-vrt:ndo\<it • ezelőtt aka-ií egy eni-Jfcr, á!;j szabadságot adott a joh-It.így.ágcak. umt jzoaban csak jó-indu aHÍ j»a;>írfornia maradt mindvégig. Taíán, a íietfu-zsrmti job-_l»ág}>ág. elUhit. »Í£_Ovi«_iünt -el.... va <Víágál>au, mert :»z. eiső rétség, a paraszt, a munkái és- a ji ztvise''ó Vfclúj.íl»«:» rabszolgája io t egy nemzeti elhtvaíott -áfában. , aa.taább rétegnek* tu.iely fcöny-iiVf m''í hár.ya-v''tivggel r.api: -u rt a döntc* fedett «» mosolygott i inbermMiók szomorú cs hiábaeről-kődrsén- '' ■ .;" ■ •
Té|c voltunk fökl.ie! é* mégsem v.»!t íőldftníu tele a »''tunk saz^ági lehetőségekkel és Itégis Koldusok ínaradtunk. Tele- toltitnk «.zal>.id-ság-vág\áfcózds$»l. de- a v örös hadseregnek kel''rtt rljö.wie. hogy rzi a sjrwKi''lságot va''-oságlwut is meg-fogf-a.''5wk- Szabadság! Taián ebbjrn a pillanatban még sokan nem is értik meg ennek jslcntó-sécét.Miti-deneetr- n!»lkan-min<lenki bizonyos. Irogv egy új. eddig hiába sóvárgott isníerrt''en. de 5ok példával • i(ju>7trált. új rend következeit be. ami megfelel keletről hozott vér-inér ék''ctüf.k^.ek és -cj^véaiségCink-nek. Uj példákat kell fcctrsnQwt •:aitb» ági.é^ pol''t''kai iö>eD''lőnk ré-s/rrr. mert xA be krUrtt Iátn^ minden igaz inagjarnak. hogy a d''iktatórikn ál omforma -egyetlen magyarnak feim való. idegen^ ék én ko''onr. amiből egyetlen pilla-, natig aern kérünk. , Elekkel a gondolatokkal ötlytV •/őijül: az új nemzeti ünnepet^ ^a demokratikus szabadság napját. • május e?»rjét. amely egyúttal a de-inokrntiku* összefogás c» cgy»ég napjn, amikor hosszú »air.et'' ulárt a pártok vezetői L;mél hitet 1c-lteíork mrgg)''őződcsük mellett; S ebből a demokratikus egyaégbók birtorak \ajvunk, hogy a r.encit egyik í.-g5íöintéb!) ünnepe Usz a iuajii< elseje cn.ennek *x űnqopaek uúsdeu sntptt íeí h fogja valtwli erteboét
- * '' . . Az egész arcvonalon lehengerelték
a szovjet csapatok a német hade...